Verenigingsavonden

Jaarlijks heeft EOLV Diana ongeveer 30 verenigingsavonden. Op deze avonden lossen de leden ieder 50 schoten. We schieten per kaart met 5 rozen 10 maal, zodat de maximale score per kaart 100 is.

De behaalde punten worden opgeteld en de gemiddelde score per kaart per avond wordt bepaald. Op het eind van het jaar worden er twee prijzen uitgereikt: één voor de schutter wiens gemidelede score het hardst is gestegen en één voor de schutter met de hoogste gemiddelde score.

Er wordt geschoten met wedstrijdbuksen (kaliber 4.5 mm) voorzien van een diopter (zie groene kader) op een afstand van een kleine 10 meter. De kaart (met daarop 5 rozen) is 17x17 centimeter. Richtkijkers (scopes) en andere hulpmiddelen zijn niet toegestaan (zie rode kader)
De minimumleeftijd binnen de vereniging is 16 jaar.

Naast de gangbare verenigingsavonden kent de vereniging ook speciale bijeenkomsten. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse Sinterklaasschieten en het jaarlijkse verenigingsetentje.

Verenigingsavonden zijn iedere dinsdagavond, behalve in de zomer (van begin mei tot eind augustus wordt niet geschoten). We komen rond 19.00uur bijeen in de kantine van ontmoetingscentrum de Coppelen gelegen aan Prunusstraat 69.

Lidmaatschap van de vereniging kost €75,- per jaar, dat is inclusief de schietkaarten.